רשימת חברי הנהלת הארגון שנבחרו באסיפה הכללית שנערכה בתאריך 13.05.2022 (לפי סדר א-ב)