statistics1

להלן נתוני שנים קודמות מבחינת מנין חברי הארגון ומספר התרומות:
*סובבו את התצוגה לרוחב בטלפון.

שנהמס’ חבריםמס’ חברים פעיליםשינוי סך חברים משנה קודמתסה”כ תרומותשינוי משנה קודמתהערות
202322,29818,800987+19,14610,849+

7,913 עדכון מערכת

202213,3988,950549+8,297786+ 
202112,8497,831495+7,511338-ללא שבועיים אחרונים של דצמבר
202012,3547,587347+7,8491,275+ 
201912,0077,259194+6,574207- 
201811,8137,077177+6,781279- 
201711,6367,51050+7,060272- 
201611,5867,519192-7,3321,332- 
201511,7788,06061-8,664673- 
201411,8398,137169,33750- 
201311,8238,1662059,3871,585- 
201211,6187,96542610,9721,418- 
201111,1927,57547612,3901,107 
201010,7167,1321276-11,2831,034-הוצאת חברים שלא תרמו זמן רב
200911,9929,04913-12,317617- 
200812,0059,071273-12,934545- 
200712,2789,4647513,479437- 
200612,2039,33713-13,916642 
200512,2169,40599213,274269 
200411,2248,63179013,005993 
200310,4348,2081,11212,012703 
20029,3227,28591711,3091,104 
20018,4056,30165410,2051,135 
20007,7516,1163169,070227- 
19997,4356,075659,297531נעשה ניפוי גדול
19987,3706,0235628,766352- 
19976,8085,4856499,118337- 
19966,1594,8708789,455192 
19955,2814,0737569,263611 
19944,5253,3957898,652673 
19933,7362,7207207,9791,393 
19923,0162,1144656,586827 
19912,5511,7412875,759762 
19902,2641,5094454,997827תחילת תרומת פרזיס
19891,8191,1555174,1702,060 
19881,3027536072,110946 
1987695356 1164 תחילת קליטת חברים
אהבתם? שתפו בבקשה