פייַערן 600 בלוט דאָוניישאַנז פון די גלערנטער משפּחה
די גלערנטער משפּחה און די בלוט באַנק מאַנשאַפֿט

פייַערן 600 בלוט דאָוניישאַנז פון די גלערנטער משפּחה

משה גלערנער, וויאַזוי הייבט מען אָן צו באַשרײַבן דעם מאַן און זײַנע מעשים? לאָמיר אָנהייבן פֿון זײַן ווײַב, נחמה, וואָס לויט משה איז דער לעבעדיקער גייסט אין דער משפּחה ווען עס קומט צו וואָלונטירן.

פאָרזעצן לייענען פייַערן 600 בלוט דאָוניישאַנז פון די גלערנטער משפּחה