רשימה פון מיטגלידער פון דער פאַרוואַלטונג פון דער אָרגאַניזאַציע עלעקטעד ביי די אַלגעמיינע פאַרזאַמלונג אויף 13.05.2022 (אין סדר A-B)

זייער ליבע? ביטע טיילן