רשימה פון מיטגלידער פון דער פאַרוואַלטונג פון דער אָרגאַניזאַציע עלעקטעד ביי די זיצונג 11.5.2018 (אין סדר A-B)

זייער ליבע? ביטע טיילן